Bezpečnost práce Praha

Specialisté na bezpečnost práce a požární ochranu v Praze


Požární ochrana PO

Každá společnost je povinna dle platného zákona č. 133/1985 Sb a vyhlášek č. 247/2001 Sb splňovat souhrn opatření stanovených legislativou v oblasti PO. A tím předejít vzniku požáru, ohrožení lidského zdraví a ztrátám firemního majetku v pracovním procesu.

Jste-li podnikatel, je Vaší povinností splňovat všechny zákony a vyhlášky o požární prevenci. Ať už vlastníte malou, střední či velkou firmu nebo jste jen živnostník či OSVČ, i pro Vás platí striktní dodržovaní zákona o požární ochraně.

Kontrola Hasičského záchranného sboru (HZS)

Správně dodržení a zajištění těchto legislativ je čím dál více kontrolováno Státními úřády HZS. V případě nedodržení všech daných podmínek o požární bezpečnosti, jsou tyto příslušné kontrolní orgány pověřeny udělit určitá opatření k jejich nápravě.

Jak zajistit PO dle platných předpisů?

Vyznáte-li se ve složité problematice Požární ochrany a máte dostatek času, můžete se jako podnikatel nechat proškolit v oblasti PO a postarat se sám o veškeré správné zajištění a dodržení všech daných předpisů v PO pro svou podnikatelskou činnost.

Patříte-li k lidem, kteří svůj čas potřebují spíše věnovat na rozvíjení své podnikatelské činnosti a nezaobírat se sledováním předpisů a obhajováním u kontrolních orgánu, zajistěte si externí firmu, která se o veškeré požadavky této problematiky postará.

Energom Projekty a.s - Centrum bezpečpečnosti práce a požární ochrany.

Kontaktujte se u naší společnosti zajistíme Vám profesionální komplexní služby v oblasti PO, především díky naším odborně proškoleným specialistům, kteří se o všechno potřebné postarají a Vy se tak nerušeně můžete věnovat svému podnikání.

Dodržujete všechny stanovené vyhlášky a zákony v oblasti BOZP a PO ?

Naši specialisté Vám v oblasti BOZP a PO, zajistí hladký průběh kontroly z:

  • Inspektorátu práce (OIP)

  • Hasičského sboru (HSZ)

  • Hygienické stanice (HSZ)

... ZASTOUPÍME VÁS ...

Domluvte si nezávazné

Kontaktujte nás ...

ENERGOM Projekty, a.s.

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace