Bezpečnost práce Praha

Specialisté na bezpečnost práce a požární ochranu v Praze


Koordinator BOZP

Na stavbách jsou především zaměstnanci nepřetržitě vystaveni různým rizikovým faktorům, které mají za následek nejen újmu na lidském zdraví, ale také v nejhorším případech smrt.

Každý zadavatel stavby je tudíž povinen zajistit koordinátora a zpracování plánu BOZP nejen u staveb, kde jsou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle na nařízení vlády 591/2006 Sb, ale taktéž u staveb, kde působí dva a více zhotovitelů, u kterých je přesažen limit objemů prací dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

Chcete-li mít jistotu v profesionálním zajištění plánu a postupu důležité pro správné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...nechte to na naší společnosti Energom Projekty a.s, náš speciálně proškolený koordinátor Vám komplexně zajistí jak přípravnou fázi, tak realizace stavby.

Činnosti koordinátora BOZP v Praze

Přípravná fáze stavby:

 • Povinné zpracování plánu v písemné i grafické podobě o bezpečnosti práce na staveništi.
 • Povinné zpracování právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích na staveništích.
 • Povinné zajištění hlášení o zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému státnímu orgánu.
 • Naši Koordinátoři BOZP Vám pomohou i se správným výběrem zhotovitelů stavby dle předchozího posouzení stavu o zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů v oblasti požární ochrany (PO).

Fáze realizace stavby:

 • Tvorbě harmonogramu prací, při stanovení určitého času potřebného ke správnému bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • Sledování provádění jednotlivých činností na staveništi s důkladným zaměřením na dodržování daných požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Koordinaci spolupráce zhotovitelů při opatření k správnému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na prevenci rizik při prováděných prací na staveništi.
 • Organizaci a dodržování plánů v oblasti BOZP s účastí zhotovitelů.
 • Vedení zápisů o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi a následné opatření k odstranění vzniklých nedostatků
 • Informování všech zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizikových faktorů, vzniklé při jednotlivých pracovních činností na staveništi.
 • Zabezpečení a následné kontrolování staveniště tak, aby jsme zamezili vstupu neoprávněným fyzickým osobám.

Energom Projekty a.s - Centrum bezpečpečnosti práce a požární ochrany.

Naše společnost Vám poskytne komplexní profesionální služby odborně proškolených koordinátorů v oblasti BOZP na staveništi nejen pro přípravné fáze staveb, ale taktéž pro zpracování plánů BOZP i pro samotné realizace staveb

Dodržujete všechny stanovené vyhlášky a zákony v oblasti BOZP a PO ?

Naši specialisté Vám v oblasti BOZP a PO, zajistí hladký průběh kontroly z:

 • Inspektorátu práce (OIP)

 • Hasičského sboru (HSZ)

 • Hygienické stanice (HSZ)

... ZASTOUPÍME VÁS ...

Domluvte si nezávazné

Kontaktujte nás ...

ENERGOM Projekty, a.s.

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace