Bezpečnost práce Praha

Specialisté na bezpečnost práce a požární ochranu v Praze


Energom Projekty a.s

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s, je přímo Centrem bezpečnosti práce a požární ochrany. Na základě smlouvy Vám zajistíme profesionální komplexní služby v oblasti BOZP a PO, které přesně splňují všechny stanovené požadavky dle platných předpisů.

Našim hlavním úkolem je zajistit kvalitní a dlouhodobou spolupráci pro zaměstnavatele, pomocí našich odborně proškolených specialistů tak, aby jsme chránili zdraví Vašich zaměstnanců a zabránili případným ztrátám.

Služby v oblasti BOZP a PO zajišťujeme:

 • Pro Zaměstnavatele
 • Pro Školství
 • Pro Zdravotnictví
 • Pro Státní správu
 • Pro OSVČ

Přehled povinností v oblasti BOZP pro zaměstnavatele a OSVČ:

 • Stanovení velikosti společnosti.
 • Zpracování a aktualizování dokumentací BOZP.
 • Pravidelné provádění prověrek BOZP.
 • Provádění kategorizací prací.
 • Správné vypracování registrů rizik.
 • Zajištění ochranné pracovní lékařské prohlídky.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro každého zaměstnance.
 • Pravidelné školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP.
 • Seznámení s právními předpisy u každého nového zaměstnance.
 • Správné evidování a hlášení pracovních úrazů.
 • Pravidelné vyhledávání rizik.
 • Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků - OOPP.
 • Zajištění seznamu zakázaných prací pro ženy a mladistvé.
 • Zajištění dohledu u svých zaměstnanců tak, aby nevykonávali zakázané práce.
 • Zajištění dokladu o správném dodržování technických a bezpečnostních podmínek.

Přehled povinností v oblasti PO pro zaměstnavatele a OSVČ:

 • Správné zařazení své činnosti do požárního nebezpečí.
 • Pravidelné vedení a aktualizování dokumentací PO.
 • Vedení Požární knihy.
 • Správné vypracování poplachových směrnic.
 • Pravidelné provádění preventivní požární prohlídky.
 • Zajištění revize prostředků požární ochrany.

Specialisté v komplexním zajištěním BOZP a PO

Využijte služeb naší společnosti Energom Projekty a.s a nechte veškeré starosti ohledně této problematiky na nás. Zajistíme Vám dokumentaci a kompletní služby BOZP a PO. Zastoupíme Vás i při neohlášených státních kontrolách OIP, KHS nebo OIP, takže se můžete naplno věnovat své podnikatelské činnosti bez zbytečných ztrát.

OHS and FP - Czech Prague

The Center of occupational health and safety and fire protection in Prague Occupational safety and fire protection

Dodržujete všechny stanovené vyhlášky a zákony v oblasti BOZP a PO ?

Naši specialisté Vám v oblasti BOZP a PO, zajistí hladký průběh kontroly z:

 • Inspektorátu práce (OIP)

 • Hasičského sboru (HSZ)

 • Hygienické stanice (HSZ)

... ZASTOUPÍME VÁS ...

Domluvte si nezávazné

Kontaktujte nás ...

ENERGOM Projekty, a.s.

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace