Bezpečnost práce Praha

Specialisté na bezpečnost práce a požární ochranu v Praze


Bezpečnost práce BOZP

Každá společnost je povinna dle platného zákoníku práce č. 262/2006 Sb. splňovat systém předpisů a zajištění podmínek zákonem č. 309/2006 Sb v oblasti BOZP. A tím předejít a zamezit vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších zdraví ohrožujících faktorů lidského života, vlivem pracovních činností.

Hlavním úkolem každé společnosti je tedy neustálé vyhledávání a vyhodnocování rizik, vyplývající z pracovní činnosti a jeho následné odstranění.

Kontrola Státních orgánů

Správně dodržení a zajištění rok od roku více namátkově kontrolují Státní úřady inspektorátu práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Provádějí se v podobě neohlášených kontrol a v případě nesplnění všech daných předpisů mají právo za každý zjištěný přestupek udělit pokutu.

Jak zajistit BOZP dle platných předpisů?

Vyznáte-li se ve složité problematice BOZP a máte dostatek času, můžete se jako podnikatel nechat proškolit v oblasti BOZP a postarat se sám o veškeré správné zajištění a dodržení daných předpisů BOZP pro svou podnikatelskou činnost.

Patříte-li k lidem, kteří svůj čas potřebují spíše věnovat na rozvíjení své podnikatelské činnosti a nezaobírat se sledováním předpisů a obhajováním u kontrolních orgánu, zajistěte si externí firmu, která se o veškeré požadavky této problematiky postará.

Energom Projekty a.s - Centrum bezpečpečnosti práce a požární ochrany.

Kontaktujte se u naší společnosti zajistíme Vám profesionální komplexní služby v oblasti BOZP, především díky naším odborně proškoleným specialistům, kteří se o všechno potřebné postarají a Vy se tak nerušeně můžete věnovat svému podnikání.

Dodržujete všechny stanovené vyhlášky a zákony v oblasti BOZP a PO ?

Naši specialisté Vám v oblasti BOZP a PO, zajistí hladký průběh kontroly z:

  • Inspektorátu práce (OIP)

  • Hasičského sboru (HSZ)

  • Hygienické stanice (HSZ)

... ZASTOUPÍME VÁS ...

Domluvte si nezávazné

Kontaktujte nás ...

ENERGOM Projekty, a.s.

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace